Tomasz Ziętara
GSM 602 531 141
tzietara@nieruchomosci-wycena.biz.plProperty Expert oferuje usługi w zakresie:

Wyceny nieruchomości:

 • gruntowych zabudowanych (budynkami mieszkalnymi, niemieszkalnymi w tym handlowymi, usługowymi, przemysłowymi, rolnymi i innymi),
 • gruntowych niezabudowanych,
 • lokalowych (mieszkalnych i niemieszkalnych).

dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • kupna - sprzedaży,
 • informacyjnych,
 • ubezpieczeniowych,
 • księgowych i podatkowych,
 • wniesienia aportu,
 • podziału majątku,
 • sądowych,
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • ustalenia i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Ponadto oferujemy:

 • analizy rynku nieruchomości,
 • analizy rentowności inwestycji,
 • sporządzanie inspekcji nieruchomości,
 • sporządzanie i weryfikację kosztorysów dla potrzeb kredytowych,
 • szkolenia dla pracowników instytucji finansowych z zakresu oceny przydatności nieruchomości jako zabezpieczenia wierzytelności.

Zakres dzialalności Property Expert obejmuje Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie.